Baza usług rozwojowych

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 1. branże kluczowe dla rozwoju regionu
 2. branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 3. branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 4. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 5. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 6. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 7. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 8. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 9. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 10. usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Jak uzyskać dofinansowanie: 

 1. Rejestracja w BUR i wybór usługi rozwojowej
 2. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych
 3. Podpisanie umowy z Operatorem i wyliczenie wkładu własnego
 4. Wpłata wkładu własnego
 5. Realizacja Usługi Rozwojowej
 6. Wypełnienie ankiety i rozliczenie usługi

Gdzie się zgłosić by skorzystać z dofinansowania – lista Operatorów PSF w województwie śląskim:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna
nr tel. 32 72 85 807, 32 72 85 819, 32 72 85 841,32 72 85 861
email: bur@oddzial.fgsa.pl
strona internetowa: https://www.fgsa.pl/pl/News/Show/159,Dofinansowanie-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-MSP-

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa
nr tel. 32 370 12 92
email: dotacje@dr-kurnicki.eu
strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna
nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47
email: arr@arr.czestochowa.pl
strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
nr tel. 32 231 99 79
email: sekretariat@riph.com.pl
strona internetowa: http://www.riph.com.pl/start

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
nr tel. 32 202 50 34,
email: wst@wst.com.pl
strona internetowa: http://www.wst.com.pl/

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach
nr tel. 32 461 29 14, 534 657 310 (infolinia)
email: psf.zit@gapr.pl
strona internetowa: http://www.psf.gapr.pl