CSR

Społecznie odpowiedzialni!

Rudpol-OPA zdaje sobie sprawę, że integrując się z aspiracjami i oczekiwaniami własnych pracowników oraz dostrzegając potrzeby otoczenia w którym się funkcjonuje – łatwiej jest budować przedsiębiorstwu swoją przyszłość. Efektywny dialog z pracownikami oraz relacje kontrahentami rozwijane w myśl zasad etyki biznesowej współtworzą dobrą atmosferę, która staje się w Spółce fundamentem „dobrej roboty”, a tę, jako podstawę działalności – niejednokrotnie już doceniono.

Jesteśmy specjalistyczną firmą usługową – dlatego budowanie wizerunku jest dla nas kwestią bardzo istotną. Poszanowanie zasad etyki biznesowej owocuje nawiązywaniem solidnych, partnerskich relacji czego dowodem są umowy współpracy od wielu lat wiążące nas z kluczowymi kontrahentami i firmami współpracującymi. Jesteśmy członkiem i jednym z założycieli Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, którego głównym celem jest rewitalizacja poprzemysłowych terenów zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Wspólnie z naszymi sąsiadami skutecznie przywracamy lokalnej społeczności atrakcyjne inwestycyjne tereny tworząc nowe miejsca pracy, punkty usługowe itp.

Rudpol-OPA może pochwalić się wieloletnią współpracą w Politechniką Śląską w zakresie organizowania specjalistycznych sympozjów i szkoleń. Jesteśmy członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wewnątrz spółki działają zakładowe koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa aktywnie współpracujące z podobnymi oddziałami w zaprzyjaźnionych firmach oraz centralami regionalnymi i ogólnopolskimi. Przyjazne relacje i wieloletnia współpraca wiążą także spółkę
m.in. z Bractwem Gwarków Regionu Górnośląskiego oraz lokalnymi mediami za pośrednictwem których spółka stara się promować nowe usługi i rozwiązania oraz budować pozytywny wizerunek.