Kontakt

41-701 Ruda Śląska
ul. Szyb Walenty 50

tel: +48 32 34 47 100
fax: +48 32 34 47 101

Administracja Spółki

Dyrektor Naczelny
Piotr Antonowicz

tel. 32 34 47 104
piotr. antonowicz@rudpol-opa.pl

Dyrektor Ekonomiczno –
Finansowy

Zbigniew Misiołek

tel. 32 34 47 107
zbigniew.misiolek@rudpol-opa.pl

Dyrektor Ośrodka
Pomiarów i Automatyki

Lucjan Fojk
tel. 32 34 47 125
lucjan.fojk@rudpol-opa.pl 

Obsługa Klienta
Kinga Kasperczyk
tel. 32 34 47 100
kinga.kasperczyk@rudpol-opa.pl

Biuro Ofert i Umów
Dariusz Kubies

tel. 32 34 47 115
tel. 501 654 058

dariusz.kubies@rudpol-opa.pl

IT i Promocja
Adam Dworszczak
tel. 32 34 47 118
+48 500 253 262
adam.dworszczak@rudpol-opa.pl