Ogłoszenia

Zamieszczamy informację o wyborze wykonawcy zadania : „Opracowanie projektu, dokumentacji wykonawczej i wykonanie działającego prototypu urządzenia do oceny stopnia zużycia wierteł chirurgicznych.”, w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pełna treść informacji:

opublikowane przez: Admin (09.07.2018)

Wynajmiemy powierzchnię reklamową na autobusach spółki, obsługujących linie komunikacji miejskiej nr 230 i 147

Kontakt w sprawach technicznych:
Adam Dworszczak 
tel. 32 34 47 118 
kom. 500 253 264
e-mail: adam.dworszczak@rudpol-opa.pl


Oferujemy ładowarkę kołową Ł34

rok odbudowy: 2005
typ silnika: SW 680
cena: 50 000,00 PLN netto (do negocjacji)

Kontakt w sprawach technicznych:
Piotr Giemza
tel. 32 34 47 121
kom. 502 314 686
e-mail: piotr.giemza@rudpol-opa.pl

Poszukujemy wykonawcy dla zadania:

Opracowanie projektu, dokumentacji wykonawczej i wykonanie działającego prototypu urządzenia do oceny stopnia zużycia wierteł chirurgicznych.

Projekt przewidziany jest do realizacji przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę

Realizacja zadania planowana jest w formie projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pełna treść zapytania, oraz formularz ofertowy znajdują się poniżej.

zapytanie

formularz

opublikowane przez: Admin (15.11.2017)