Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Laboratoria

Rudpol-OPA dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć uzyskało nominację w konkursie Teraz Polska. Od 2015 roku w ramach spółki funkcjonuje Laboratorium Badań Nieniszczących, posiadające zatwierdzenie Urzędu Dozoru Technicznego.

Energetyka

Jeśli szukasz profesjonalisty w branży elektroenergetycznej – czas na nawiązanie kontaktu z Rudpol-OPA! Dajemy gwarancję najwyższej jakości w połączeniu z szybkością realizacji i solidnością wykonania.

Badania i odbiory techniczne urządzeń oraz aparatury elektroenergetycznej, to jeden z głównych obszarów działalności Ośrodka Pomiarów i Automatyki. Wraz z rozwojem technologii oferujemy naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie badań i diagnostyki.

Kompleksowo realizujemy: modernizacje, serwisy i remonty urządzeń. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra oraz najwyższej klasy sprzęt są gwarantem pewności inwestycji! Od teraz nasze doświadczenie może służyć Tobie!

Projektowanie

Nasi projektanci opracowują dokumentacje techniczne i nadzorują pracę w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania energią elektryczną oraz automatyzacji procesów technologicznych w zakładach przemysłowych oraz u odbiorców indywidualnych.

Rzeczoznawstwo

Spółka Rudpol-OPA posiada nadane przez Wyższy Urząd Górniczy uprawnienia Rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Uprawnienia te obejmują aktualnie zakresem osiem grup tematycznych.