Aparatura Rozdzielcza

Aparatura rozdzielcza

W energetyce dynamika rozwoju technologii jest ogromna – stąd też niemal w każdym sektorze przemysłu pojawia się konieczność modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej. Realizujemy prace modernizacyjno-remontowe całych obiektów (stacje, rozdzielnie) oraz pojedynczych urządzeń elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, serwis urządzeń stacji Wysokiego Napięcia oraz rozdzielń Średniego Napięcia, badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Oferujemy:

  • budowę stacji elektroenergetycznych WN i SN
  • projektowanie i modernizacja rozdzielni.
  • badania i pomiary obwodów pierwotnych i wtórnych,
  • obliczenia parametrów zwarciowych sieci
  • badania układów zabezpieczeń
  • dobór aparatury rozdzielczej do warunków zwarciowych.
  • pomiary pojemności baterii akumulatorów
  • remont i naprawa uszkodzonych ogniw
  • instalację nowych baterii.

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 144