Aparatura Zasilająca

Podstawowym elementem każdego transformatora jest jego układ izolacyjny, który w czasie eksploatacji znajduje się pod wpływem rozmaitych oddziaływań. Zakres badań diagnostycznych tego układu jest bardzo szeroki za sprawą dużej różnorodności potencjalnych zagrożeń. Stosując odpowiednie urządzenia i metody pomiarowe można prowadzić złożone badania diagnostyczne bezpośrednio u klienta w miejscu zainstalowania urządzenia.

  • Badania pomontażowe
  • Pomiary eksploatacyjne
  • Ekspertyzy poawaryjne
  • Badania termograficzne
  • Sprawdzenia przełączników zaczepów
  • Pomiary autotransformatorów
  • Kontrole i pomiary dławików rozruchowych i zwarciowych
  • Pomiary tgδ

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 144