Bezpieczeństwo w Energetyce

Powszechne stosowanie energii elektrycznej w przemyśle i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia. Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować porażenia, awarie, pożary i wybuchy. Jest to spowodowane m.in. niedoskonałością technicznych rozwiązań instalacji elektrycznych i urządzeń w milionach mieszkań, zabudowań gospodarskich czy innych obiektów budowlanych. Wadliwe i uszkodzone instalacje bezpieczeństwa nie spełniają należycie swej roli i mogą stanowić dodatkowe zagrożenie w sytuacji kryzysowej, dlatego niezmiernie ważna jest profilaktyka i okresowe kontrole instalacji zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń.

Wykonujemy:

  • pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
  • kontrola ciągłości przewodów uziomowych,
  • pomiary napięć rażenia dotykowych i krokowych,
  • ocena i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • dobór i kontrola systemów zabezpieczeń.
  • kontrola stanu i ocena skuteczności instalacji odgromowych,
  • pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowych.

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 144