Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących spółki Rudpol – OPA spełnia wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU – 271/09 – 17 do wykonywania badań laboratoryjnych. Wykonywane są tam usługi z zakresu badań: wizualnych, ultradźwiękowych, penetracyjnych orazi magnetyczno – proszkowych.

Rudpol-OPA Zatrudnia ekspertów posiadających certyfikaty II stopnia na badania magnetyczno – proszkowe, penetracyjne, ultradźwiękowe i wizualne: oraz certyfikaty III-go stopnia na badania ultradźwiękowe zgodne z PN-EN ISO 9712 dyrektywą PED.

Pozwala to prowadzić badania elementów maszyn i urządzeń na etapie zarówno konstruowania jak i eksploatacji. Certyfikat III-go stopnia pozwala na świadczenie usług w zakresie nadzoru nad badaniami, wykonywanie badań kontrolnych, opracowywanie procedur i instrukcji badawczych oraz planów badań. Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego firmie Rudpol – OPA zostały nadane uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego w grupach I, II, III, VI, VIII i X. Laboratorium na potrzeby rzeczoznawcy wykonuje badania nieniszczące.

Wykonujemy badania:

 • odkuwek
 • odlewów
 • wyrobów spawanych
 • elementów przerabianych plastycznie
 • sekcji obudów zmechanizowanych
 • wentylatorów
 • sprężarek, turbin, rurociągów
 • naczyń wyciągowych i ich zawieszeń
 • kół linowych
 • wałów głównych maszyn
 • układów hamulcowych
 • tarcz pędnych
 • osi kół linowych.

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 148