Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć

Z dumą prezentujemy najnowocześniejsze w naszym regionie Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć przeznaczone do specjalistycznych badań elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego. Nasze laboratorium badawcze trafiło do grona jednostek badawczych, które w celu pełnego zaspokojenia wymagań klientów zdecydowały się na utrzymanie najwyższych standardów jakości realizowanych usług.

Działalność Laboratorium objęta jest nadzorem systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 co oznacza, że wszystkie działania, w tym stosowane metody badawcze, kwalifikacje personelu, oraz dokumentacja z przebiegu badań jest odpowiednio nadzorowana. Również wyposażenie pomiarowe i badawcze jest pod ciągłym nadzorem technicznym i metrologicznym gwarantując tym samym spełnienie wymagań norm w zakresie badanych obiektów.

Prowadzone badania obejmują:

potwierdzenie właściwości elektroizolacyjnych:
  • rękawic z materiału izolacyjnego i obuwia elektroizolacyjnego,
  • drążków, pomostów, przegród i uchwytów izolacyjnych
  • bezpieczników mocy,
  • chodników i dywaników elektroizolacyjnych
  • narzędzi ręcznych stosowanych do prac elektrycznych do 1kV.
potwierdzenie prawidłowego działania i zdolności użytkowej wskaźników napięcia oraz uzgadniaczy faz.
sprawdzenie uziemiaczy przenośnych oraz uszyniaczy tradycyjnych.

Laboratorium prowadzi ponadto badania innych środków ochrony przeciwporażeniowej, takich jak: chwytaki, kleszcze, pomosty, przegrody, hełmy, uchwyty bezpiecznikowe, uziemiacze, uszyniacze i uzganiacze faz. Specjalistyczne usługi Laboratorium Badawczego Rudpol-OPA są rekomendowane przez czołowych producentów elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego w kraju, zostały także w 2014 roku nominowane do godła promocyjnego „Teraz Polska”.

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 132