Laboratorium Przyrządów Pomiarowych

Badamy i serwisujemy:

 • aparaturę elektroniczną,
 • przekaźniki i zabezpieczenia elektroniczne,
 • przyrządy tablicowe i mierniki uniwersalne,
 • aparaturę monitoringu i zabezpieczenia procesów technologicznych,
 • mierniki zerowania, uziemienia, rezystancji izolacji i mostki techniczne,
 • inne mierniki wielkości elektrycznych,
 • elektronarzędzia.

Wykonujemy wzorcowanie i sprawdzenia metrologiczne:

 • mierników wielkości elektrycznych
 • mierników parametrów sieci
 • elektronarzędzi
 • aparatury elektronicznej

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 132