Układy Napędowe

Serwis, regulacje i rozruchy:

 • napędów elektrycznych zasilanych tradycyjnie
 • napędów elektrycznych zasilanych z przekształtników tyrystorowych,
 • cyfrowych układów sterujących napędami,
 • przemienników częstotliwości,
 • kaskad podsynchronicznych
 • układów opartych o sterowniki programowalne

Badania układów napędowych:

 • rozruchy maszyn wyciągowych
 • przeglądy okresowe roczne i trzyletnie
 • pogotowie awaryjne
 • badania poawaryjne
 • modyfikacje układów sterowania i zabezpieczeń
 • pomiary sprawności układów hamulcowych
 • pomiary luzów w układach hamulcowych
 • pomiary i analiza zdolności wydobywczej wyciągu szybowego,
 • pomiary i analiza wyższych harmonicznych w sieciach zasilających
 • rozruchy nowych układów i podzespołów.

Prace Szybowe:

 • badania spokoju jazdy naczyń wyciągowych,
 • badania grubości elementów zbrojenia i rurociągów,
 • obliczenia grubości ścianek rurociągów
 • badania grubości elementów zbrojenia z uwagi na korozję,
 • pomiary równomierności obciążeń lin nośnych.

Obliczenia:

 • opóźnień krytycznych,
 • elementów hamulca,
 • nastaw hamulcowych,
 • doboru silników napędowych i przekształtników

Dokumentacje:

 • opracowanie kart zmian do dokumentacji technicznych,
 • wykonywanie kompleksowych dokumentacji modernizacji
 • wykonywanie dokumentacji dopuszczeniowych
 • wykonywanie kart regulacji.

Usługi rzeczoznawcze:

 • Rzeczoznawcze analizy dla obliczeń i działania hamulca
 • Orzeczenia rzeczoznawcze

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 123