Szkolenia

Uzyskaj dofinansowanie do szkoleń!

Zapraszamy przedsiębiorców (a także osoby samozatrudnione) do skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania do szkoleń organizowanych przez Rudpol-OPA!

Szkolenia Rudpol-OPA w Bazie Usług Rozwojowych

Analizując potrzeby przedsiębiorców i wymagania rynku pracy, a także rosnące zapotrzebowanie na edukację osób dorosłych -wspieramy, za pośrednictwem  Bazy Usług Rozwojowych,  wdrażanie kompleksowych projektów edukacyjnych realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej.

realny poziom dofinansowania
(ze względu na wielkość przedsiębiorstwa)

mikroprzedsiębiorstwa – 80%
małe przedsiębiorstwa – 70%
średnie przedsiębiorstwa – 50%

 

szczegóły

O Ośrodku

Ośrodek  Doskonalenia  Zawodowego  Rudpol – OPA  Spółka  z o.o. funkcjonuje  w strukturze organizacyjnej  Spółki Rudpol–OPA – z siedzibą oraz miejscem prowadzenia zajęć szkoleniowych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty 50. Ośrodek znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz posiada status placówki akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Prowadzimy kursy specjalistyczne wynikające z prawa geologicznego i górniczego, jak również inne kursy na potrzeby kopalń, zakładów i firm górniczych. Na podstawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, do wykonywania zadań rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, ośrodek prowadzi kursy w zakresie technologii napraw i łączenia kabli oraz przewodów oponowych. Kursy te kierowane są również do podmiotów wykonujących prace związane z naprawą linii kablowych. Jesteśmy również jednostką uprawnioną do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek świadczy ponadto usługi polegające na udostępnieniu podmiotom organizującym kursy obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego w celu prowadzenia szkoleń praktycznych. Dysponujemy: koparko–ładowarkami,  ładowarkami, spycharkami i koparkami

Harmonogram naszych kursów nie jest ostateczny. Istnieje możliwość prowadzenia kursów w innych terminach, w zależności od potrzeb zleceniodawcy.  Czas trwania kursów, jak i godziny rozpoczęcia zajęć mogą być dostosowane do wymagań kursantów. Przewiduje się min.10 osobowe grupy szkoleniowe. Istnieje możliwość przeszkolenia mniejszej liczebnie grupy szkoleniowej wg potrzeb, na ustalonych ze zleceniodawcą kursu warunkach finansowych.
Gwarantujemy uczestnikom kursów materiały szkoleniowe. Na życzenie naszych Klientów, przy odpowiedniej ilości kursantów, umożliwiamy przeprowadzenie kursów na ich terenie, jeśli gwarantują odpowiednie warunki do realizacji szkolenia.

Kursy

informacja o tym jakie kursy i szkolenia aktualnie prowadzimy.

Harmonogram

Harmonogram szkoleń zaplanowanych na rok 2019

Zgłoszenia

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania - skontaktuj się z nami!