Transport i Komunikacja

Transport i Komunikacja

Autobusy komunikacji miejskiej należące do Rudpol-OPA wożą pasażerów aglomeracji śląskiej od roku 1995. Za naszą marką stoją setki tysięcy kilometrów pokonanych przez autobusy Spółki na trasach m.in. linii: 98, 144, 154, 155, 982, 908N, 230 ,255 i T9. Punktualność, niezawodność i komfort pasażerów, to cechy, na których od początku opieramy swoją strategię działania, a wysokie umiejętności i kultura osobista naszych kierowców od lat znajdują potwierdzenie w pozytywnych opiniach pasażerów i zleceniodawców. Nasze zaplecze serwisowe pozwala utrzymywać tabor w stałej gotowości. Wdrażamy najnowocześniejsze technologie w transporcie pasażerskim, by w trudnych warunkach komunikacyjnych regionu gwarantować odbiorcom naszych usług pewność i solidność, której oczekują!

 

Pokonaliśmy już ponad:

km

Rudpol-OPA ma ponad 20-letnie do świadczenie w świadczeniu usług ciężkim sprzętem budowlanym, Bogate zaplecze techniczne oraz posiadane licencje pozwalają nam także na świadczenie kompleksowych  usług transportu drogowego z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych i dostawczych. Realizujemy kompleksowe inwestycje w zakresie prac rozbiórkowych oraz rekultywacji technicznej i biologicznej. Wykonujemy take prace przygotowawcze i pomiarowe, likwidację nielegalnych wysypisk, rekultywację techniczną z robotami niwelacyjnymi, rekultywację biologiczną z nasadzeniem drzew i krzewów. Na terenach poprzemysłowych, np. zwałowiskach pokopalnianych wykonujemy monitoring termiczny. W zakresie ochrony środowiska prowadzimy zorganizowaną i monitorowaną gospodarkę odpadami. Posiadamy również wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normami ISO 9001: 2009,     ISO  14001:2005  oraz PN-N-18001:2004.

Dysponujemy:

  • koparkami (moc: 124kW, pojemność łyżki: 0,96m3 , młot rozbiórkowy o energii: 3,37kJ )
  • ładowarkami (moc: 163kW, pojemność łyżki: 3,4m3 )
  • spycharkami (moc: 104kW, pojemność lemiesza 4,3m3 )

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 156