Usługi Rzeczoznawcze

Zapewnienie ludziom bezpiecznych warunków pracy jest priorytetem w każdej dziedzinie przemysłu. W środowisku tak specyficznym i pełnym zagrożeń jak kopalnia kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Na mocy postanowień Prawa Geologicznego i Górniczego została powołana instytucja rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, której opinie mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w zakładach górniczych. Spółka Rudpol-OPA jako firma posiadająca niezbędne zaplecze i zatrudniająca osoby posiadające wymagane kwalifikacje uzyskała pierwsze uprawnienia rzeczoznawcy w 1996 roku. Dla prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań wynikających z nadanych Spółce uprawnień w 2013 roku powołano w Spółce Dział Rzeczoznawców – skupiający specjalistów poszczególnych grup. Obecnie Firma Rudpol–OPA mocą decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego posiada  uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w następującym zakresie:

  • Grupa I (maszyny wyciągowe)
  • Grupa II (naczynia wyciągowe)
  • Grupa III (zawieszenia naczyń i lin wyciągowych)
  • Grupa VI (koła linowe)
  • Grupa VII (zbrojenie szybowe)
  • Grupa VIII (urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem)
  • Grupa IX (urządzenia i sprzęt elektryczny)
  • Grupa X (urządzenia techniczne)

Powrót

Pobierz Ulotkę

Kontakt : +48 32 34 47 139